Lederskap

Stab og lederskap i Ålesund Frikirke består av:

Menighetsarbeider med Pastorale funksjoner
Menighetsarbeider med Pastorale funksjoner
Kai-Even Bjørdal

Kai-Even Bjørdal er 56 år. Han har tidligere vært misjonær for Normisjon i Mali, og har jobbet som pastor på Emblem Bedehusforsamling i flere år. Samtidig med å jobbe som Pastor hos oss i 20% stilling, er Kai-Even bussjåfør, motorsyklist og familiefar. En mann av et stor hjerte og en lengsel for Gud!
Tlf: 97097472
Mail: kaievenbjordal@gmail.com 

Pastor Trainee
Pastor Trainee
Joakim Solbakken

Joakim er 26 år. Han er veldig glad i mennesker, og grunnleggende optimist! 
Han er utdannet byggingeniør, men studerer nå på HLT, høyskolen for ledelse og teologi, i Oslo. 
Samtidig med studiene jobber han 80% som "Pastor Trainee", hvor 30% er i Ålesund Frikirke med fokus på nybrottsarbeid. 
Tlf: 412 68 060
Epost: joakim.solbakken@sulafrikirke.no

Administrasjonsleder
Administrasjonsleder
Marie Molvær Nornes

Marie er 31 år gammel. Hun er glad i frisk luft, er tobarnsmor til to prinsesser, en sosial introvert som er glad i mennesker og en god prat. Hun finner organisering og lister tilfredsstillendes!
I tillegg til 5% i Ålesund Frikirke, jobber hun 50% i Sula Frikirke også
Tlf: 45513560
Epost: marie@sulafrikirke.no

Styringsgruppa og diakonatet består av

Richard Honningdal - Leder for styringsgruppa og diakon
Tlf: 95110243, e-post: rhonning@hotmail.com

Hilde Honningdal - Diakon
Tlf: 99362075

Øystein Hasfjord - Styringsgruppa
Tlf: 41666637, e-post: o.hasfjord@gmail.com

Roy Paulsen - Styringsgruppa 
Tlf: 90741685, e-post: bodilogroy@live.no

Merete Hasfjord - Styringsgruppa
Tlf: 90759355, e-post: merete13h@gmail.com

 

Eldsterådet

Eldsterådet i Sula Frikirke er fungerende eldsteråd for Ålesund Frikirke. Eldsterådet er menighetens åndelige lederskap og styre, og har det overordnede ansvaret for menigheten. Sula Frikirke har også ansatt Marie og Kai-Even som jobber for oss. Vi har en lokal styringsgruppe som ivaretar koordinering og planlegging.

Leder for eldsteråd er Bertil Oscar Salen, tlf: 91113244, Epost bertil_salen@hotmail.com

Ansvarlig forstander er Vegard Ingebrigtsen, tlf 48101632. Epost: vegard@sulafrikirke.no

 

Powered by Cornerstone