Støperiet, unge voksne
Støperiet, unge voksne

Støperiet, unge voksne

10.10.2023

Et støperi tar inn gammelt metall i ulike former, fasonger og kvalitet. Disse smeltes, raffineres, foredles og støpes om til vakre former med ny hensikt og verdi. Prosessen går til kjernen, den tar tid og det er kostbart. Men den forvandler. Slik tror vi det er med oss som mennesker også, når vi gir Gud hjerte vårt, og lar han forvandle oss ved sin Hellige ånd – i fellesskap med Gud og hverandre.

Hva er STØPERIET?
STØPERIET er et møtepunkt for unge voksne. Et sted man lett kan ta med venner, hvor relasjoner skapes og liv deles. Guds ord blir undervist og gjort håndfast for hverdagen. Et Kristus-sentrert fellesskap, med et tydelig fokus på Guds ord og tilbedelse, hvor alle er velkomne. Hvor hensikten er å støpe unge voksne i Jesu bilde.

Når og hvor?
Vi møtes i Ålesund frikirke annenhver uke fra kl.19, for felleskap, lovsang, andakt, kveldsmat, og dele livet med Gud sammen.

Visjonen:
Selve ledestjernen, vårt langsiktige mål, som beskriver hva vi som fellesskap ønsker å fokusere på og oppnå, kalles for vår "visjon". Og Støperiet Ålesund sin visjon er:

"Et fellesskap for unge voksne hvor vi
ønsker å dele ærlig tro, ekte liv og
sammen lære av og med Jesus."

Powered by Cornerstone